การเดินทางของเรา

  • 18 กุมภาพันธ์ 2554 - รวมเพื่อนๆ ทาง facebook พร้อมประกาศตั้งกลุ่ม Ikhlas Studio
  • 30 พฤษภาคม 2554 - เช่า reseller hosting
  • 10 มิถุนายน 2554 - ผู้ใหญ่ใจดี 2 ท่านให้การช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย
  • 19 กันยายน 2554 - เว็บใหม่ เปลี่ยนมาใช้ Drupal7
  • 23 กันยายน 2554 - ผลงานของ hiddenmin ร่วมกับ Ilyas ผ่านเข้าแรก "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
  • 30 กันยายน 2554 - เข้าไปหาลูกค้าครั้งแรก และ 5 วันต่อมาเราก็ได้ลูกค้า (จริงๆ) ครั้งแรก