วิธีแก้ให้ External DVD ของ Apple ใช้งานกับเครื่องทั่วไประบบปฏิบัติการ Windows ได้

รูปภาพของ deen.moolsup

อัสลามมุอาลัยกุม (ขอความสุขความสานติสุขประสบแด่ทุกท่าน)

## ปัญหาเครื่อง External DVD ของ Apple เมื่อใช้งานกับเครื่องทั่วไปบนระบบปฏิบัติการ Windows ##

    ขอเล่าที่มาที่ไปของบทความนี้ ผมมี Labtop ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro  ตัวเครื่องไม่มีถาดใส่แผ่น DVD อยู่วันดีคืนดี ต้องการอ่านข้อมูลจากแผ่น ที่บ้านมีแต่ External DVD ของ Apple แท้ หรือ ถาดดีวีดีภายนอกเชื่อมต่อกับเครื่อง Labtop ด้วย USB สำหรับใช้กับเครื่อง Mac

    ในเมื่อมันต่อทางสาย USB เลยลองเอามาเสียบใช้งาน ปรากฏว่า ถาดอ่านแผ่น DVD ไม่ดูดแผ่นเข้าไปอ่าน ลองหาข้อมูลใน Internet และก็สะเอะใจว่า ก่อนหน้านี้เคยใช้ External DVD ของ Apple ต่อกับเครื่อง Mac ที่ลง Windows ผ่าน Bootcamp และ Bootcamp ก็มีชุด Driver ที่ให้ระบบปฏิบัติการ Wondows รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Apple

    กระผมจึง Download Driver Bootcamp มา แล้วแตกไฟล์ ZIP ดู พบว่ามี Driver ของเครื่องอ่าน DVD ของ Apple ติดตั้งดูแล้วใช้ได้ปกติ จึงขอมาแชร์ ประสบการณ์และวิธีการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

1. Download Boot Camp Support Software
(https://support.apple.com/downloads/macoscomponents)
แล้วเลือก Version ล่าสุด ณ ที่นี่ผมเลือก Boot Camp Support Software 5.1.5722 

2. เมื่อ Download เสร็จ ก็ไปแตก Zip ไฟล์ โดยคลิกขวา เลือก Extract to bootcamp.......
(หากใช้ Windows 10 สามารถดับเบิลคลิก เข้าไปยังไฟล์ แล้วไปหาไดร์เวอร์เพื่อติดตั้งได้เลย)

3. ไปยัง Driver ชื่อว่า AppleODDInstaller64.exe ที่ตำแหน่งโฟลเดอร์
bootcamp5.1.5769 -> BootCamp -> Drivers -> Apple -> AppleODDInstaller64.exe แล้วดับเบิลคลิก

4. จะได้หน้าตาโปรแกรม ดังนี้ แล้วกดปุ่ม Next

5. กดปุ่ม ยอมรับเงือนไข I accept this agreement แล้วกดปุ่ม Next

6. ติดตั้งเสร็จสิ้น กดปุ่ม Finish

7. ทดสอบใส่แผ่น DVD ตอนนี้ External DVD สามารถดูดแผ่นเข้าไป และ Windows จะแสดงข้อมูลในแผ่น DVD ประมาณนี้

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ท่านไม่ต้องเสียเงินซื้อ External DVD ใหม่แล้ว ครับ