บล็อกของ deen.moolsup

วิธีแก้ให้ External DVD ของ Apple ใช้งานกับเครื่องทั่วไประบบปฏิบัติการ Windows ได้

รูปภาพของ deen.moolsup

อัสลามมุอาลัยกุม (ขอความสุขความสานติสุขประสบแด่ทุกท่าน)

## ปัญหาเครื่อง External DVD ของ Apple เมื่อใช้งานกับเครื่องทั่วไปบนระบบปฏิบัติการ Windows ##

    ขอเล่าที่มาที่ไปของบทความนี้ ผมมี Labtop ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro  ตัวเครื่องไม่มีถาดใส่แผ่น DVD อยู่วันดีคืนดี ต้องการอ่านข้อมูลจากแผ่น ที่บ้านมีแต่ External DVD ของ Apple แท้ หรือ ถาดดีวีดีภายนอกเชื่อมต่อกับเครื่อง Labtop ด้วย USB สำหรับใช้กับเครื่อง Mac

    ในเมื่อมันต่อทางสาย USB เลยลองเอามาเสียบใช้งาน ปรากฏว่า ถาดอ่านแผ่น DVD ไม่ดูดแผ่นเข้าไปอ่าน ลองหาข้อมูลใน Internet และก็สะเอะใจว่า ก่อนหน้านี้เคยใช้ External DVD ของ Apple ต่อกับเครื่อง Mac ที่ลง Windows ผ่าน Bootcamp และ Bootcamp ก็มีชุด Driver ที่ให้ระบบปฏิบัติการ Wondows รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Apple

    กระผมจึง Download Driver Bootcamp มา แล้วแตกไฟล์ ZIP ดู พบว่ามี Driver ของเครื่องอ่าน DVD ของ Apple ติดตั้งดูแล้วใช้ได้ปกติ จึงขอมาแชร์ ประสบการณ์และวิธีการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

1. Download Boot Camp Support Software
(https://support.apple.com/downloads/macoscomponents)
แล้วเลือก Version ล่าสุด ณ ที่นี่ผมเลือก Boot Camp Support Software 5.1.5722 

2. เมื่อ Download เสร็จ ก็ไปแตก Zip ไฟล์ โดยคลิกขวา เลือก Extract to bootcamp.......
(หากใช้ Windows 10 สามารถดับเบิลคลิก เข้าไปยังไฟล์ แล้วไปหาไดร์เวอร์เพื่อติดตั้งได้เลย)

3. ไปยัง Driver ชื่อว่า AppleODDInstaller64.exe ที่ตำแหน่งโฟลเดอร์
bootcamp5.1.5769 -> BootCamp -> Drivers -> Apple -> AppleODDInstaller64.exe แล้วดับเบิลคลิก

4. จะได้หน้าตาโปรแกรม ดังนี้ แล้วกดปุ่ม Next

5. กดปุ่ม ยอมรับเงือนไข I accept this agreement แล้วกดปุ่ม Next

6. ติดตั้งเสร็จสิ้น กดปุ่ม Finish

7. ทดสอบใส่แผ่น DVD ตอนนี้ External DVD สามารถดูดแผ่นเข้าไป และ Windows จะแสดงข้อมูลในแผ่น DVD ประมาณนี้

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ท่านไม่ต้องเสียเงินซื้อ External DVD ใหม่แล้ว ครับ

โปรแกรมย่อรูปง่าย ๆ ฟรี แค่คลิกขวา ย่อได้ครั้งละหลายรูปพร้อมกัน และสามารถกำหนดขนาดรูปได้

รูปภาพของ deen.moolsup

อัสลามมุอาลัยกุม ขอความสันติความจำเริญประสบแด่ทุกท่าน

เคยใช่ไหมที่เราต้องการย่อรูป เพื่ออับโหลดเข้าเว็บ เขียนบล็อก ทำรายงานใน Word หรือใส่ลงใน PowerPoint หรือเพื่อการใดก็แล้วแต่

ปัจจุบันมีโปรแกรมย่อรูปมากมาย ไม่รู้จะใช้โปรแกรมไหนดี ค้นหาดาวโหลดมาติดตั้ง ติดคีย์บ้าง ได้ Version ทดลองใช้บ้าง ติดโฆษณาบ้าง วันนี้ผมขอนำเสนอโปรแกรมย่อรูปที่ใช้งานง่าย ชื่อว่า "Image Resizer for Windows"

จุดเด่น/ข้อดีดังนี้

 1. ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน แค่เลือกรูปแล้วคลิปขวา
 2. ไม่มีโฆษณา
 3. สามารถกำหนดขนาดรูปได้
 4. สามรถกำหนดให้รูปที่เราย่อขนาดทับรูปต้นฉบับหรือเก็บต้นฉบับไว้ได้
 5. ฟรี

เรามาดูหน้าตาของโปรแกรม จากเว็บไซต์จากเจ้าของโปรแกรม เป็นดังนี้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.bricelam.net/ImageResizer

ผมใช้งานบน Windows 10 Pro 64 bit

Tags: 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ทุน “อิคลาศ ซีร็อกซ์”

รูปภาพของ deen.moolsup

ดูเอกสารประกาศ

  ตามที่ร้านอิคลาศ ซีร็อกซ์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ทุน “อิคลาศ ซีร็อกซ์” ไปแล้ว นั้น
  บัดนี้ การรับสมัครทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวฟติยา จิหลัง รหัสนักศึกษา 5420117375
2. นางสาวฟติมา จิหลัง รหัสนักศึกษา 5520210960
3. นางสาวรอฮานี อาแว รหัสนักศึกษา 5520210607
4. นางสาวนูรไฮลา เจ๊ะฮะ รหัสนักศึกษา 5720410045
5. นายอาบาส หะยีหามะ รหัสนักศึกษา 5520210721
6. นายมูฮำหมัดฟาอิช เจ๊ะเลาะ รหัสนักศึกษา 5520610136
7. นางสาวไซตง เจ๊ะสมอเจ๊ะ รหัสนักศึกษา 5620710091 *
8. นางสาวจุฬารัตน์ ประสานสุวรรณ รหัสนักศึกษา 5420117009
9. นายนฤชา คมคง รหัสนักศึกษา 5420114021
10. นางสาวนูรอัยซะห์ เจ๊ะหะมะ รหัสนักศึกษา 5520110055
11. นางสาวซูไบดะห์ หะยีเปาะ รหัสนักศึกษา 5520110002
12. นางสาวมานีเราะห์ อามิง รหัสนักศึกษา 5720210803 *
13. นางสาวมูนา กะดะแซ รหัสนักศึกษา 5520117067
14. นางสาวนูรซีเราะ ลาบาก รหัสนักศึกษา 5620210053
15. นางสาวซอลีฮ๊ะ แหละหละ รหัสนักศึกษา 5620210046
16. นางสาวกนกวรรณ ตำพู รหัสนักศึกษา 5620210040
17. นางสาวนูรไอนี เหร็มเหมาะ รหัสนักศึกษา 5620210054
18. นางสาวชุติมา วิสุทธิกุล รหัสนักศึกษา 5520117021
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

  (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีนูรุดดีน มูลทรัพย์
       (นูรุดดีน มูลทรัพย์)
      ผู้ประกอบการร้านอิคลาศ ซีร็อกซ์

ดูเอกสารประกาศ

ผู้ที่มีสัญลักษณ์ * ให้ปริ้นข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกหน้าที่เห็นชื่อโครงการ ใน MIS Center

Tags: 

ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ทุน “อิคลาศ ซีร็อกซ์”

รูปภาพของ deen.moolsup

อิคลาศ ซีร็อกซ์ ก่อตั้งโดยศิษย์เก่า ม.อ. ปัตตานี เป็นร้านค้าที่ให้บริการถ่ายเอกสาร ปริ้นงาน เข้าเล่ม งานพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นร้านค้าหลักและจำเป็นมากแก่นักศึกษา มีการปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากเข้าใช้บริการ

อิสลามสอนและส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้มีการบริจาค ในการนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการจึงขอเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำพร้าด้อยโอกาส และสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดีและทำกิจกรรมเด่น ควบคู่การเรียนไปด้วยโดยมิได้ทำเพื่อให้ครบๆ หลักสูตรกิจกรรม เพื่อให้มีแรงใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมต่อไป

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่กำลังศึกษาอยู่

ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา

 1. ทุนนักศึกษากำพร้าบิดาหรือมาดา หรือทั้งสอง ซึ่งมิใช่ฐานะบุญธรรมหรือมีบุตรก่อนนิกะฮฺ
  จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
 2. ทุนนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น มีผลการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปและเป็นผู้ทำกิจกรรมและช่วยสังคม หรือทำดะวะอัลอิสลามในแบบอย่างของนบีมูฮำหมัด
  จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
 3. ทุนพิเศษสำหรับนักศึกษาลูกค้า ส่วนลด 10% เมื่อปริ้นหรือถ่ายเอกสารเฉพาะของตนเอง เมื่อครบหรือทุก 100 บาท ใช้บริการจากร้านอิคลาศ เซอร์วิส หรือร้านไอแอมฮิดายะฮฺ หรือร้านอิคลาศ ซีร็อกซ์ เท่านั้น
  จำนวน 3 ทุน ทุนละ ส่วนลด 10%

การสมัคร

 1. ยื่นใบสมัคร โดยตรงและด้วยตนเอง ณ ร้านอิคลาศ เซอร์วิส อาคารลานประดู่ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เท่านั้น
  29 มกราคม 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2558
  ดาวน์โหลดใบขอทุนอิคลาศ ซีร็อกซ์ หรือมารับที่ร้าน
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุนทางเว็ยไซต์ http://www.ikhlasstudio.net
  และทางกลุ่ม Facebook นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี หางานทำ/ทุน
  15 กุมภาพันธ์ 2558
 3. สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุน ณ อาคารลานประดู่ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  21 กุมภาพันธ์ 2558 เริ่มเวลา 08.30 น.
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับทุน
  23 กุมภาพันธ์ 2558

หลักฐาน

 1. ใบขอทุนพร้อมติดรูปถ่าย ดาวน์โหลดใบขอทุนอิคลาศ ซีร็อกซ์
 2. สำเนาผลการเรียน ปริ้นจาก MIS-Center เมนู “ตรวจสอบการจบรายบุคคลแบบที่ 1”
 3. สำเนาผลการทำกิจกรรม ปริ้นจาก MIS-Center เมนู “ตรวจสอบกิจกรรมวิชาศึกษาทั่วไป” ปริ้นทุกหน้าที่เห็นชื่อกิจกรรม มิใช่หน้าแรกที่เห็นเฉพาะจำนวนชั่วโมง
 4. กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาเอกสารใดๆที่หน่วยงานราชการรับรองว่าเสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย

สำเนาทุกอย่างให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยครับ

การพิจารณาและตัดสิน

ด้วยการสัมภาษณ์โดยทีมงานของร้าน พิจารณาเป็นอย่างยุติธรรมจากเอกสารที่ยืน การให้สัมภาษณ์ ไม่มีการเล่นเส้นแน่นอน และการดราม่า ไม่มีผลต่อการพิจารณาเลย

ดาวน์โหลดใบขอทุนอิคลาศ ซีร็อกซ์

Tags: 

แก้ปัญหาข้อมูลใน Flash Drive ถูกซ่อน

รูปภาพของ deen.moolsup

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

หลายคนเจอปัญหาเดือดร้อน Flash Drive ของคุณติดไวรัส พอเปิดดู เฮ้ยข้อมูลหาย ไวรัสกิน เท่าที่ประสบการณ์เจอมาจากหลายคน เข้าใจว่าข้อมูลหายจริงๆ จึงฟอร์แมท ทำใหม่ หลายคนเครียดต้องทำใหม่

ในความเป็นจริงแล้วเท่าที่เจอส่วนมาก ข้อมูลไม่ได้หายไปไหนครับ เพียงแค่ถูกซ่อนให้เป็นไฟล์ ของระบบ (System) หากคอมพิวเตอร์เครื่องใดไม่ได้ตั้งค่าให้แสดงไฟล์ระบบหรือแสดงข้อมูลของไฟล์ที่ตั้งให้ซ่อน (hidden) ก็จะเห็น ใน Flash Drive ว่างปล่าว หรือข้อมูลหายบางส่วน หากคอมพิวเตอร์เครื่องใดให้แสดงไฟล์ระบบ ก็จะเห็น ข้อมูลที่ถูกทำให้เป็นไฟล์ระบบหรือถูกซ่อน เป็นไอคอนลางๆ

หากเครื่องเราแสดงไฟล์ที่ซ่อน(hidden) ข้อสังเกตุเมื่อคลิกขวาที่ไฟล์นั้น ไปที่ Properties จะเห็นว่า เช็คบอกซ์ ถูกติกที่ hidden และ system และคุณไม่สามารถติดมันออกได้ นั้นแหละคือประเด็น

วิธีแก้คือ
1. เราต้องรู้ว่า Flash Drive ที่เราต้องการแก้ปัญหาอยู่ใน Drive ไหน เช่น E: F: G: H: ก็ว่าไป
สมมุติเราเสียบ Flash Drive แล้ว Flash Drive เรามันขึ้นเป็นไดร์ F:
2. เปิด command prompt โดยกดปุ่มที่มีโลโก้ windows ที่คีย์บอร์ด(ข้างๆปุ่ม Alt) ค้างไว้ แล้วกดปุ่มคีย์บอร์ดที่ปุ่ม R จากนั้น พิมพ์ cmd แล้วกดปุ่ม OK จะได้หน้าต่างสีดำๆขั้นมา
3. ไปที่ command prompt จะมีข้อความ C:\Users\deen.moolsup> แสดงอยู่ (deen.moolsup เป็นชื่อ User แต่ละเครื่องจะแตกต่างกันออกไป)
แล้วพิมพ์ Drive ของ Flash Drive ที่เราต้องการแก้ปัญหา กรณีนี้ยกตัวอย่างว่าเป็น F:
พิมพ์ต่อท้ายไปเลย เช่น

C:\Users\deen.moolsup>F:
แล้วกดปุ่ม Enter

จะได้เป็น
F:>

พิมพ์ attrib -a -r -h -s /D /S
จะได้เป็น
F:>attrib -a -r -h -s /D /S

จากนั้นรอจนเสร็จ ข้อมูลก็แสดงมาหมดเลย ดีใจด้วยน่าาาาา

อธิบายคือ
a ไฟล์บีบอัดไฟล์ (เช่น .zip .rar .tar)
r อ่านเพียงอย่างเดียว
h ไฟล์ซ่อน
s ไฟล์ของระบบ
/D ทุกโฟล์เดอร์
/S ทุกโฟล์เดอร์ย่อยลงไปหรือทุก ซับโฟล์เดอร์

Subscribe to RSS - บล็อกของ deen.moolsup