ทุนการศึกษา ม.อ. ปัตตานี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ทุน “อิคลาศ ซีร็อกซ์”

รูปภาพของ deen.moolsup

ดูเอกสารประกาศ

  ตามที่ร้านอิคลาศ ซีร็อกซ์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ทุน “อิคลาศ ซีร็อกซ์” ไปแล้ว นั้น
  บัดนี้ การรับสมัครทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวฟติยา จิหลัง รหัสนักศึกษา 5420117375
2. นางสาวฟติมา จิหลัง รหัสนักศึกษา 5520210960
3. นางสาวรอฮานี อาแว รหัสนักศึกษา 5520210607
4. นางสาวนูรไฮลา เจ๊ะฮะ รหัสนักศึกษา 5720410045
5. นายอาบาส หะยีหามะ รหัสนักศึกษา 5520210721
6. นายมูฮำหมัดฟาอิช เจ๊ะเลาะ รหัสนักศึกษา 5520610136
7. นางสาวไซตง เจ๊ะสมอเจ๊ะ รหัสนักศึกษา 5620710091 *
8. นางสาวจุฬารัตน์ ประสานสุวรรณ รหัสนักศึกษา 5420117009
9. นายนฤชา คมคง รหัสนักศึกษา 5420114021
10. นางสาวนูรอัยซะห์ เจ๊ะหะมะ รหัสนักศึกษา 5520110055
11. นางสาวซูไบดะห์ หะยีเปาะ รหัสนักศึกษา 5520110002
12. นางสาวมานีเราะห์ อามิง รหัสนักศึกษา 5720210803 *
13. นางสาวมูนา กะดะแซ รหัสนักศึกษา 5520117067
14. นางสาวนูรซีเราะ ลาบาก รหัสนักศึกษา 5620210053
15. นางสาวซอลีฮ๊ะ แหละหละ รหัสนักศึกษา 5620210046
16. นางสาวกนกวรรณ ตำพู รหัสนักศึกษา 5620210040
17. นางสาวนูรไอนี เหร็มเหมาะ รหัสนักศึกษา 5620210054
18. นางสาวชุติมา วิสุทธิกุล รหัสนักศึกษา 5520117021
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

  (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีนูรุดดีน มูลทรัพย์
       (นูรุดดีน มูลทรัพย์)
      ผู้ประกอบการร้านอิคลาศ ซีร็อกซ์

ดูเอกสารประกาศ

ผู้ที่มีสัญลักษณ์ * ให้ปริ้นข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกหน้าที่เห็นชื่อโครงการ ใน MIS Center

Tags: 

ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ทุน “อิคลาศ ซีร็อกซ์”

รูปภาพของ deen.moolsup

อิคลาศ ซีร็อกซ์ ก่อตั้งโดยศิษย์เก่า ม.อ. ปัตตานี เป็นร้านค้าที่ให้บริการถ่ายเอกสาร ปริ้นงาน เข้าเล่ม งานพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นร้านค้าหลักและจำเป็นมากแก่นักศึกษา มีการปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากเข้าใช้บริการ

อิสลามสอนและส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้มีการบริจาค ในการนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการจึงขอเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำพร้าด้อยโอกาส และสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดีและทำกิจกรรมเด่น ควบคู่การเรียนไปด้วยโดยมิได้ทำเพื่อให้ครบๆ หลักสูตรกิจกรรม เพื่อให้มีแรงใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมต่อไป

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่กำลังศึกษาอยู่

ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา

 1. ทุนนักศึกษากำพร้าบิดาหรือมาดา หรือทั้งสอง ซึ่งมิใช่ฐานะบุญธรรมหรือมีบุตรก่อนนิกะฮฺ
  จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
 2. ทุนนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น มีผลการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปและเป็นผู้ทำกิจกรรมและช่วยสังคม หรือทำดะวะอัลอิสลามในแบบอย่างของนบีมูฮำหมัด
  จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
 3. ทุนพิเศษสำหรับนักศึกษาลูกค้า ส่วนลด 10% เมื่อปริ้นหรือถ่ายเอกสารเฉพาะของตนเอง เมื่อครบหรือทุก 100 บาท ใช้บริการจากร้านอิคลาศ เซอร์วิส หรือร้านไอแอมฮิดายะฮฺ หรือร้านอิคลาศ ซีร็อกซ์ เท่านั้น
  จำนวน 3 ทุน ทุนละ ส่วนลด 10%

การสมัคร

 1. ยื่นใบสมัคร โดยตรงและด้วยตนเอง ณ ร้านอิคลาศ เซอร์วิส อาคารลานประดู่ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เท่านั้น
  29 มกราคม 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2558
  ดาวน์โหลดใบขอทุนอิคลาศ ซีร็อกซ์ หรือมารับที่ร้าน
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุนทางเว็ยไซต์ http://www.ikhlasstudio.net
  และทางกลุ่ม Facebook นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี หางานทำ/ทุน
  15 กุมภาพันธ์ 2558
 3. สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุน ณ อาคารลานประดู่ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  21 กุมภาพันธ์ 2558 เริ่มเวลา 08.30 น.
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับทุน
  23 กุมภาพันธ์ 2558

หลักฐาน

 1. ใบขอทุนพร้อมติดรูปถ่าย ดาวน์โหลดใบขอทุนอิคลาศ ซีร็อกซ์
 2. สำเนาผลการเรียน ปริ้นจาก MIS-Center เมนู “ตรวจสอบการจบรายบุคคลแบบที่ 1”
 3. สำเนาผลการทำกิจกรรม ปริ้นจาก MIS-Center เมนู “ตรวจสอบกิจกรรมวิชาศึกษาทั่วไป” ปริ้นทุกหน้าที่เห็นชื่อกิจกรรม มิใช่หน้าแรกที่เห็นเฉพาะจำนวนชั่วโมง
 4. กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาเอกสารใดๆที่หน่วยงานราชการรับรองว่าเสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย

สำเนาทุกอย่างให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยครับ

การพิจารณาและตัดสิน

ด้วยการสัมภาษณ์โดยทีมงานของร้าน พิจารณาเป็นอย่างยุติธรรมจากเอกสารที่ยืน การให้สัมภาษณ์ ไม่มีการเล่นเส้นแน่นอน และการดราม่า ไม่มีผลต่อการพิจารณาเลย

ดาวน์โหลดใบขอทุนอิคลาศ ซีร็อกซ์

Tags: 

Subscribe to RSS - ทุนการศึกษา ม.อ. ปัตตานี