PHP

แก้ปัญหา Register Globals ใน Drupal 7

รูปภาพของ hiddenmin

หลักจากที่พยายามหาเวลาว่างมานานก็ได้ฤกษ์อัพเกรดเว็บ สถาบันอัลกุดวะฮ์ จาก Drupal 6 เป็น Drupal 7 สักที หวังอยู่ในใจเล็กๆ ว่ามันคงไม่วุ่นวายเหมือนตอนที่อัพเกรดเว็บ นักศึกษาฯ เพราะขนาด + ความซับซ้อนของเว็บมันต่างกันมากมาย แต่แล้วก็มีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

Tags: 

Subscribe to RSS - PHP